Wat betekent de tijd van nu, voor jullie omgangsregeling?

Coronavirus hier, coronavirus daar, om gek van te worden. De pers staat er bol van en hoe zorg je dan voor het recht van de kinderen: recht op de liefde, verzorging en opvoeding van beide ouders?

Zorgen en angst gaan door je heen. Je hoofd slaat op hol. Wat als je eigen gezondheid zwak is en de kinderen moeten bij jou zijn? Wat als je je zorgen maakt over de hygiëne bij je ex en de kinderen gaan straks naar je ex toe? Wat te doen? Kinderen hebben tenslotte recht op beide ouders maar wat nou als…..

Ga in gesprek

Angsten en zorgen zijn logisch. Zonder overleg keuzes maken over waar de kinderen zijn, kan niet. Maak bespreekbaar wat er door je heen gaat. Weet dat angsten en zorgen erbij horen en dat de andere ouder deze ook heeft (misschien op andere vlakken, maar ze zijn er). Niemand wil in het ziekenhuis belanden, en dat geldt ook voor jullie kinderen en hun gezondheid. Ouders moeten hierin samen hun verantwoordelijkheid nemen, maar kunnen ieder wel een andere kijk hebben op wat het beste is.

Als de andere ouder je zorgen en angsten niet kent, kan deze niet meedenken in oplossingen. Stel je kwetsbaar op en probeer oplossingen te vinden die niet standaard zijn. Deze tijd is niet standaard en vraagt om flexibele en tijdelijke oplossingen.

Kijk niet te ver vooruit

Als het om tijdelijke afspraken gaat, maak dan ook tijdelijke afspraken. Iets wat werkt op een zondag, kan de woensdag erna alweer niet meer uitvoerbaar zijn. Momenteel verandert alles in een rap tempo. De overheid heeft invloed op jouw keuzes, dus weten wij niet hoe het leven er morgen uit ziet.

Wees beiden flexibel en denk met elkaar mee. Vraag door en oordeel niet. Jouw waarheid kan een bepaalde lading voor de andere ouder bevatten. Schiet niet in ergernis of verdediging, maar vraag vooral door.

Structuur aanhouden

Kinderen gedijen goed met een vaste structuur. Maar in deze tijden is het aanhouden van die vaste structuur, lastig. Vraag ook eens aan de kinderen wat zij zouden willen. Hoe zien zij het en luisteren daar ook naar. Kinderen hebben soms hele fijne oplossingen waar wij volwassen zelf niet aan denken.

Wat nou als er straks een totale lockdown komt? Hoe zorg je ervoor dat de kinderen de andere ouder ook zien? Kinderen maken zich zorgen als zij de andere ouder niet zien dus vindt een oplossing als het hierover gaat. Beeldbellen bijvoorbeeld, elke dag even de andere ouder zien geeft rust omdat ze weten dat het goed gaat!

Verdeel de zorgtaken zo dat beide ouders genoeg energie houden om deze tijd door te komen. Trek niet alles naar je toe of laat niet alles bij de andere partij liggen. Het is in jullie belang dat beide ouders gezond en gelukkig zijn. Want jullie kinderen zijn hierin van beide ouders afhankelijk! Dus steun elkaar in deze rare tijden en wees flexibel en denk met elkaar mee.

Kosten die anders zijn

Hoe ga je om met de verandering van deze tijd, kosten die soms meer bij de ene ouder komen te liggen doordat deze meer zorg draagt of omdat thuis zitten ook meer geld kost (eten, snoep, gas en elektrisch). Maak dat bespreekbaar. Ook als het inkomen ineens weg valt, hoe gaan jullie nu met alle kosten om? Ga in gesprek en dwing geen beslissingen af. Vraag bedenktijd. Of kom met een tegenvoorstel (ergens in het midden?).

Geen afspraken maken is een echte no go!

Zonder afspraken te maken, zaken anders doen, is een echte nog go! Bovendien is dat geen goed ouderschap nog een goed voorbeeld. Kinderen hebben recht op beide ouders dus laat dat zien door in overleg te treden met de andere ouder. Tenslotte weten 2 meer dan 1 en samen ben je sterk (er)!

Veel succes!

De invloed van Corona op alimentatie afspraken

Heeft het Coronavirus eigenlijk invloed op de alimentatieafspraken, ja, dat kan zeker het geval zijn. Het Coronavirus is voor een aantal mensen direct van invloed op hun inkomen, dat geldt voor zowel werknemers als zelfstandigen. Denk aan verminderende omzet en werktijdverkorting. De overheid heeft dan wel een aantal regelingen getroffen om de terugval voor een stuk te compenseren, maar als je inkomen, ondanks deze regelingen lager is dan op het moment waarop het inkomen is berekend, dan is dat een reden om de huidige afspraken inzake alimentatie aan te passen.

Wat zegt de wet hierover?

De overheid heeft in de wet geregeld, dat wijziging van omstandigheden (zoals wijziging van inkomen) reden is om de alimentatie te herzien. Bij verlaging van inkomen moet het gaan om een ‘’onvrijwillige verlaging’’. Dus een verlaging van inkomen als gevolg van het Coronavirus, valt hieronder.

Wat betekent dit?

 1. De alimentatiebetaler heeft nu een lager inkomen met als gevolg dat de alimentatie omlaag gaat. Dat geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie.
 2. De alimentatieontvanger heeft een lager inkomen wat kan betekenen dat de alimentatie omhoog gaat. Dat is alleen het geval als er voldoende draagkracht is aan de zijde van de alimentatiebetaler.

Maximale draagkracht en jusvergelijking

Van belang bij het uiteindelijk alimentatiebedrag is of de eerdere alimentatie was bepaald op basis van de maximale draagkracht en/of een jusvergelijking. Een (her)berekening kan uitsluitsel geven over het nieuwe bedrag. Is er namelijk geen draagkracht, dan is er geen ruimte om meer te betalen door de alimentatiebetaler.

Per wanneer gaat het nieuwe bedrag aan alimentatie in?

De ingangsdatum van het nieuwe bedrag is vaak de datum waarop de initiatiefnemer de ex-partner er van op de hoogte heeft gebracht dat het alimentatiebedrag dient te worden herzien in verband met de wijziging in inkomsten. In overleg kunnen jullie hier samen afspraken over maken, samen of met een mediator.

Kom je er samen niet uit, dat kan je het beste een advocaat inschakelen om je te laten bijstaan.

Wat gebeurt er als mijn inkomen weer hoger wordt?

Zodra het inkomen weer stijgt, kan de alimentatie weer worden gewijzigd. Dat kan in overleg, middels een nieuwe berekening die voor jullie gemaakt wordt of middels een gesprek bij een mediator. Als je er samen onverhoopt niet uitkomt, neem dan een advocaat in de hand.

Maar de snelste en beste weg, is in overleg.

Veel succes, Inge

Persoonlijke groei door uit elkaar gaan?

De afgelopen periode hebben veel mensen te horen gekregen dat hun partner niet meer verder wil met hun relatie. Met die boodschap begint voor hen een stressvolle en angstige periode. Een boodschap als deze, heeft veel impact. Veel wat vanzelfsprekend was, valt weg: Waar ga je nu wonen, hoe moet dit financieel en wat gebeurt er met de kinderen? Het rouwproces begint en het herontdekken van jezelf speelt daar een grote rol in. Wie ben ik zonder die ander? Waarin heb ik mij aangepast aan mijn partner en hoe sta ik daar nu zelf in? Welke emoties zitten in de weg, hoe herken ik deze en hoe kan ik hier het beste mee omgaan, zodat iedereen op een zo goed mogelijke manier door dit proces heen komt?

(Scheidings-) coach is broodnodig

Als je in de fase van uit elkaar gaat terecht komt, is een (Scheidings-) coach eigenlijk broodnodig. Je komt weer op eigen benen te staan, je moet afscheid nemen van het beeld van de toekomst dat je had en alles verandert: wonen, vrienden die partij kiezen, financiën en de zorg voor jullie kinderen. En dat lijstje is eigenlijk veel langer. Emoties en zakelijke afspraken bijten elkaar regelmatig. Je ex is ineens een heel ander mens. Vragen schieten door je hoofd: Wat heb ik gemist? Wie is die man/vrouw? Hoe moet ik nu verder? Hoe kom ik hier in hemelsnaam overheen? Wat moet ik doen?

Ervaring leert, dat hulp geen overbodige luxe is bij een scheiding. Hulp op persoonlijk vlak: hoe blijf ik dichtbij mezelf, hoe herken ik wanneer mijn beschermingsmechanisme het gesprek overneemt maar vooral hoe kunnen wij samen goede afspraken maken om de beste ouders te blijven? Daar kan een gespecialiseerde coach heel veel handvatten in geven.

Gesprekken met deze coach lopen vaak gelijk met het mediation-traject. En ervaring laat zien, dat die processen gelijk veel soepeler verlopen en sneller gaan. Maar het brengt vooral een groei in eigenwaarde en zelfkennis met zich mee. En is dat geen waardevolle investering in je eigen toekomst? Want deze groei helpt je in alle soorten van relaties: die van partner, ouder, dochter, broer/zus en vriend. Kostbare levenslessen die je alleen maar een mooier mens maken.

Zitten jullie in het proces van uit elkaar gaan? Maak een afspraak bij mij aan tafel en de scheidingscoach schuift aan zodat zij kan vertellen wat zij voor jullie kan betekenen. Het 1e gesprek is kosteloos. 

Klik hier om een afspraak te maken. Of bel: 06-19848086.

Hartelijke groet, Inge

Aantal rechtszaken en scheidingen met partneralimentatie neemt af

Het aantal rechtszaken bij familierecht en het aantal scheidingen waarin afspraken gemaakt wordt over partneralimentatie, neemt de laatste jaren enorm af. Dat het aantal rechtszaken in familierecht afneemt, is alleen maar fijn te noemen, stellen komen er dus vaker samen uit. Opvallender is het dalende aantal stellen dat afspraken maakt over partneralimentatie. Naar verwachting gaat dat aantal verder dalen omdat vrouwen de laatste jaren veel onafhankelijker zijn geworden. Ik hoor nog de reclame van de overheid uit de jaren 80: een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.

Nieuwe cijfers partneralimentatie

De laatste onderzoekscijfers laten zien, dat er slechts in 17% van alle scheidingen en beëindiging partnerschapsregistratie, partneralimentatie wordt overeengekomen. Opvallende daling van deze cijfers, wat minder opvallend is, is de verdeling qua ontvanger: 16% is vrouw en 1% is man.

Per 1 januari 2020 gaat er wettelijk gezien veel veranderen inzake partneralimentatie. Gelukkig kunnen stellen bij mediation nog steeds afspraken maken, zoals zij dat wensen. Hebben jullie de keuze gemaakt om uit elkaar te gaan? Maak hier een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking en kom tot afspraken die bij jullie beider toekomst passen.

De melding ‘Ik wil niet meer’

Er is onderzoek gedaan naar in welke periode de meeste uitspraken gedaan worden, dat een van partijen niet meer verder wil met de relatie. Ondanks het feit, dat de meeste scheidingen na de grote zomervakantie in werking gezet worden, vinden de meeste aankondigingen plaats eind oktober van elk jaar. Verrassend eigenlijk, je zou verwachten dat dit dan in of voor de zomervakantie zou zijn maar niets is minder waar, aldus de onderzoekers.

Hoe kan dat?

Vaak spreekt degene die niet verder wil, niet de woorden uit, dat hij/zij wil scheiden. Nee, vaak wordt iets gezegd als; “zoals het nu gaat tussen ons, dat wil ik niet meer”. En dan beginnen de sessies bij de relatietherapeut of relatiecoach. Want vaak voor je de stekker eruit trekt, wil je eerst zeker weten, dat jullie er echt niet meer kunnen zijn voor elkaar. Deze processen duren ergens tussen de 3 en 12 maanden. Een groot deel van de stellen redt het, maar helaas gaat ook een groot deel van de relaties stuk. En die komen dan uiteindelijk bij mij aan tafel terecht.

Wel of niet uit elkaar?

Wat maakt dat de therapie niet alle relaties kan redden? Wat ik begrijp van mijn klanten, is dat het tijdens de therapie te lang heeft geduurd, voordat er handvatten kwamen om de negatieve spiraal te doorbreken. Stellen lopen in de huidige situatie ergens tegenaan, maar in therapie wordt er vaak eerst uitgebreid stilgestaan bij: hoe was het vroeger tussen jullie? Hoe ging dat vroeger bij jullie ouders?

En de veel gehoorde opdracht: Ga samen leuke dingen doen. Leuke dingen doen? Als je in deze fase bent beland, dan is de kans groot dat dit het laatste is, waaraan je behoefte hebt! Woorden liggen onder een vergrootglas, al hebben de stellen dit vaak zelf niet in de gaten. Wat nou leuke dingen doen? Het is niet gezellig, want de spontaniteit is weg en jullie zijn beide op je hoede. In dit traject heb je gewoonweg handvatten nodig om weer leuke dingen te kunnen doen.

Wat kan relatiemediation betekenen?

In relatiemediation bespreken we de zaken waar jullie in het nu tegen aan lopen. Daar krijgen jullie direct handvatten voor en inzichten in de achtergrond van waar jullie tegenaan lopen. En natuurlijk huiswerk om de nieuwe inzichten in te kunnen bedden in jullie relatie. Niet eerst uren naar het verleden kijken, nee, wat speelt er vandaag? Hoe kan je dat patroon doorbreken en waar komt dit eigenlijk vandaan? Je voelt direct de ontspanning omdat je inzicht krijgt in en erkenning van de oorzaak van het probleem. En door de bruikbare handvatten, kunnen jullie weer met elkaar in gesprek. Dat geeft hoop en ruimte voor hoe het ook kan: het gevoel van “samen” omzetten in “samen leuke activiteiten ondernemen”. Kortom: relatiemediation zorgt ervoor dat je snel weer met elkaar in gesprek kunt.

Zitten jullie in een vergelijkbare situatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking en beoordeel of relatiemediation iets voor jullie kan zijn. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Scheidingen in het nieuws.

Wat in het nieuws komt over scheidingen zijn vaak de verhalen over vechtscheidingen. Gelukkig is dat maar een klein deel van de scheidingen, want goed uit elkaar gaan kan ook. Maar het is goed dat ik af en toe ook op de ‘niet goed uit elkaar gaan’ – wijze gewezen word.

Zo kwam mijn moeder laatst met de Linda naar me toe, want die ging over scheidingen. ‘Deze moet je lezen’, zegt ze tegen me. Nou, dat heb ik geweten…. Wat een heftige en verdrietige verhalen allemaal. Scheiden is niet leuk dat weet ik uit ervaring, maar deze verhalen waren ronduit heftig. Wat haalt pijn toch een slechtste in ons mensen naar boven. Wat kunnen onze beschermingsmechanismes toch rare capriolen uithalen.

Nadat ik het blad uit had, bedacht ik me dat mijn klanten dit veel beter aanpakken. Gelukkig maar. Want voor een groot deel van de geïnterviewden uit de Linda, is het oude boek helemaal niet dicht! Laat staan dat er een nieuw boek geopend is waardoor je blijf hangen in een (niet te veranderen!) verleden. En ik gun iedereen na een scheiding een nieuw en gelukkig levensboek. En wat denk je van de kinderen, die krijgen die aanpak van hun ouders als voorbeeld mee; Kijk jongens, zo heb je een liefdesrelatie. Verdienen kinderen geen goed voorbeeld en een kans op geluk? En ook al is dit is niet makkelijk, het is wel optie.

Stiekem ben ik best wel een beetje trots op mijn klanten. Zij maken, ondanks hun verdriet en boosheid toch passende afspraken. En zij durven eerlijk en kwetsbaar naar zichzelf te kijken en dat kan ik van een aantal van de ervaringsdeskundigen uit de Linda niet zeggen. En ik? Inge in haar rol als mediator, ik ben ineens weer dankbaar voor dit werk: voor het vertrouwen dat klanten mij geven dat ik hen in dit lastige proces mag begeleiden. Dank je wel Linda: ik ben me er weer bewust van dat goed uit elkaar gaan echt kan! Als je maar onder begeleiding in gesprek blijft. En het proces wordt makkelijker als ieder eerlijk naar zichzelf, je ex en naar verwachtingen/behoefte van alle betrokken wil kijken.

Wat is dit weer een mooie dag!

Met hartelijke groet,

Inge Verschuur

Scheiden is regelen.

Bezit bindt. Wie gaat scheiden komt daar al snel achter. Want je bouwt veel op tijdens een langdurige relatie. Je hypotheek – gebaseerd op twee inkomens – gemeenschappelijke rekeningen, spullen van geldelijke en emotionele waarde. En het meest dierbare ‘bezit’; jullie kinderen… Hoe komt dit allemaal goed?

Je gedachten tuimelen over elkaar.

Gevoelens van wanhoop wissel je af met foeteren op jezelf, omdat je relatie niet gelukt is. Juist in deze periode moet je van alles regelen. Samen met je ex, die zomaar ineens het roer omgooit en een heel nieuw leven wil beginnen. Je krijgt te maken met allerlei instanties, waarvan je begint te vermoeden dat ze je expres tegenwerken. Moet je samen met deze aanstaande ex naar de notaris voor jullie kinderen? En naar de bank – tijdens kantooruren, ook dat nog – om de gemeenschappelijke rekening op te heffen? Overeenstemming vinden over de waarde van huis en hypotheek? Ga zo maar door.

Je omgeving voorziet je, goedbedoeld, van tegenstrijdige adviezen over hoe je je scheiding (lees: je ex) moet aanpakken, over alimentatie, de zorg voor je kinderen en waar je tijdelijk zou kunnen wonen. Terwijl jij alleen maar denkt: ‘Hoe kom ik uit deze nachtmerrie?’

Bevrijd jezelf van al die onrust.

Als register mediator, gespecialiseerd in goed uit elkaar gaan, help ik jullie stapsgewijs met alle zaken die je moet regelen rondom de scheiding. Het maakt jullie scheiding overzichtelijk, als je weet welke zaken voor jullie belangrijk zijn om te regelen. Dat geeft rust en vertrouwen in de toekomst. Samen met je ex-partner werken we naar een convenant en een goed ouderschapsplan toe, dat werkt in de toekomst.

Op een begripvolle wijze, onder begeleiding van een expert, uit elkaar gaan, is geen overbodige luxe. Een scheiding is een periode van chaos: emoties en zakelijke afspraken lopen door elkaar heen. En angst regeert vaak, maar is geen goede raadgever. Zorg ervoor dat jullie snel inzicht krijgen in jullie proces zodat jullie naar goede afspraken toe kunnen werken. Wacht niet met het maken van een afspraak met een mediator. Want snel inzicht krijgen, dat geeft rust. En vanuit rust keuzes maken, biedt de grootste kans op toekomstbestendige afspraken.

Veel succes.

Inge Verschuur

Scheiden is wennen.

Scheiden is wennen? Ja, want scheiden brengt naast emoties ook veel veranderingen met zich mee. En aan veranderingen moet ieder mens wennen. En wennen aan veranderingen kost tijd, dat is een feit. Dat geldt zeker voor veranderingen waar je niet zelf voor gekozen hebt, zoals een scheiding. Als scheiden niet jouw keuze is, zit er namelijk ook verzet op. En het verzetten tegen wat is, kost veel energie, het put je uit. Het niet accepteren van de scheiding zorgt ook nog eens voor meer teleurstellingen.

Elke verandering kost tijd.

Ja, echt elke verandering kost tijd, ook de positieve veranderingen. Denk maar eens aan die leuke nieuwe baan, waarin het gemiddeld 3 maanden duurde voordat je een nieuw ritme gevonden hebt. Want het verwerken van de nieuwe indrukken, de ongeschreven regels en het verwerken van nieuwe informatie, kost tijd. Maar feit blijft, dat wennen aan veranderingen die je niet zelf gekozen hebt, meer impact hebben en daardoor meer wen-tijd nodig hebben.

Uiteraard moet degene die gekozen heeft om te gaan scheiden, ook moet wennen aan alle veranderingen. Waarom is dat wennen zo aanwezig? De mens is een gewoontedier, wij houden van een vast ritme met vertrouwde patronen en wanneer dat doorbroken wordt, ontstaat er stress. Want je kunt niet meer terugvallen op dat wat bekend en vertrouwd was. Je moet een nieuw ritme vinden. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er ontstaat verzet tegen dat wat je niet wilt, dat is jouw beschermingsmechanisme, een menselijke reactie. Dat verzet zit je echter meer in de weg dan dat het je wat oplevert.

Dus?

Als zoiets als een scheiding jou overkomt, heb je grote kans dat je vooral jezelf in de weg zit. Het klinkt misschien raar, maar het is wel de waarheid. Het is namelijk jouw verdriet, jouw rouwproces en jouw verzet tegen de feitelijke situatie. En dat dit gebeurt, is ook nog logisch ook! Alles wat vanzelfsprekend was, valt weg en rouwen is echt niet makkelijk. Alles wordt anders en daaraan wennen kost tijd en energie.

Daar komt nog eens bij, dat de maatschappij van iedereen verwacht dat hij/zij altijd maar gelukkig is. Social media werkt dit nog eens extra in de hand. Onthoud dat het oké is om even niet gelukkig te zijn. Neem de tijd om te rouwen en te wennen. Want een leven zonder pieken en dalen, bestaat niet. Na regen komt weer zonneschijn, hou je daaraan vast.

Hartelijke groet,

Inge Verschuur

Intimiteit en vertrouwdheid grootste gemis na echtscheiding

De intimiteit en vertrouwdheid die een langdurige relatie met zich meebrengt wordt door 60 procent gekenmerkt als grootste gemis na een echtscheiding. Ook gevoelens van onverwachte eenzaamheid en de zoektocht naar een nieuwe partner valt vies tegen. Dit blijkt uit een enquête van online magazine Singlessite.nl dat ruim 500 singles ondervroeg over de tegenvallers na een echtscheiding.

Tegenvallers

Ook andere aspecten blijken behoorlijk tegen te vallen na de scheiding. Uit het onderzoek komt naar voren dat het opbouwen van een nieuwe vriendenkring, minder financiële ruimte en het missen van de ex-partner hoog scoren op de lijst van tegenvallers na de breuk.

De tegenvaller-top 10:

 • het gemis van vertrouwdheid en intimiteit langdurige relatie
 • de onverwachte eenzaamheid
 • de zoektocht naar een nieuwe partner
 • het hebben van minder financiële ruimte
 • het opbouwen nieuwe vriendenkring
 • het missen van ex-partner
 • de praktische zaken alleen moeten regelen
 • het delen van het ouderschap
 • de oude vriendschappen die plots wegvallen
 • de nieuwe woonlocatie

Relatieleed

In de relationele sfeer zijn er ook nogal wat tegenvallers te verwerken. Zo is meer dan de helft van de singles het meest teleurgesteld in de relatie met de ex-partner na de scheiding. Op de tweede plaats staat de ontstane verhouding met de ex-schoonfamilie en op een derde plaats de relatie met gezamenlijke vrienden. De relatie met de eigen familie en de kinderen heeft het minst te leiden onder de breuk.

Contact met je ex

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat slechts 13 procent spreekt van een goed, vriendschappelijk contact met de ex-partner. Als er kinderen in het spel zijn ligt dit percentage een stuk hoger. Ruim een derde lukt het om de relatie met de ex omwille van de kinderen goed te houden. Zo’n 6 procent noemt dit contact ronduit slecht en bij 9 procent van de ondervraagden met kinderen is er zelfs helemaal geen contact meer tussen de voormalig echtlieden.

Voorkomen is beter dan genezen

Als jullie de keuze hebben gemaakt om uit elkaar te gaan, hoe voorkom je dan dat bovenstaande jullie gaat gebeuren? Intiminteit zal verdwijnen maar de vertrouwdheid kan blijven. Hoe? Door in gesprek uit elkaar te gaan! Te bespreken hoe jullie het graag wel willen en wel onder begeleiding van een ervaren mediator. Alle tegenvallers voorkomen is niet haalbaar. Door in gesprek uit elkaar te gaan, zorg je ervoor dat jullie als ouders kunnen blijven optrekken en op elkaar kunnen terugvallen. En dat scheelt al erg veel in de toekomst!

Maak hier een afspraak of bel en ik ga graag met jullie in gesprek.

Met hartelijke groet,

Inge Verschuur

Eerlijkheid duurt het langs

Ik lees graag over mijn werk en soms komt er een uitspraak voorbij, en dan denk ik aan bepaalde uitspraken als ‘Boontje komt om zijn loontje.’ En ‘Wie het laatst lacht, lacht het beste.’ Klinkt misschien een beetje cynisch maar eerlijkheid duurt toch echt het langst. Ook als je in scheiding ligt. Schijnconstructies om je ex een hak te zetten? Uiteindelijk werkt een constructie als deze toch echt altijd tegen je. Dat laat de rechtspraak toch weer zien.

Boontje komt om zijn loontje

Bovenstaande zaak laat maar weer eens zien, dat schijnconstructies tegen je werken. Je moet namelijk altijd alert blijven om een onwaarheid overeind te houden. En dat kost energie en daarom vergeet je vaak wat je gezegd hebt of welke stappen je nog moet zetten. En zo laat de rechtspraak ook zien, dat een onwaarheid je uiteindelijk dakloosheid kan opleveren. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling.

Eerlijkheid duurt het langst

Wat werkt wel: eerlijk en open zijn. Je ex voelt echt wel dat er iets niet klopt, dat gevoel komt vaak weer terug in jullie contact na de scheiding. Soms zitten partijen jaren later bij mij aan tafel en vragen ze aan mij, of ik eens wil terug rekenen wat partijen hebben afgesproken. En dan ben je jaren verder en veel ruzies verder omdat onmin over geld vaak lang blijft hangen. Dus: Zorg ervoor dat jullie beiden zo gelijk als mogelijk, uit de relatie stappen. Maak afspraken die ervoor zorgen, dat je jezelf in de spiegel kan aankijken en kunt zeggen: ik heb dit netjes gedaan. Dat is gelijk een mooi voorbeeld voor jullie omgeving: zo kan het ook!

En doe je dat niet, dan laat een uitspraak als deze maar weer zien, dat Boontje toch echt om zijn loontje komt.

Willen jullie op een eerlijke manier uit elkaar, maak dan een afspraak bij mij aan tafel. Ik begeleid jullie naar afspraken die bij jullie toekomst passen.

Groet, Inge Verschuur