Stappenplan

Stappenplan voor het goed uit elkaar gaan

Tijdens de scheiding is er al genoeg spanning. Goede begeleiding bij het uit elkaar gaan, is daarom geen overbodige luxe. Wij bieden jullie de structuur in deze periode van stress en chaos. Het doel is om jullie snel overzicht en inzicht te geven.

Wat biedt mijn bemiddeling jullie:

 • Een succesvol gebleken structuur met overzicht
 • Inzicht in wonen en financiën na de scheiding
 • Werkbare afspraken in jullie convenant qua woonwensen
 • Werkbare zorgafspraken in het ouderschapsplan
 • Een kortlopend proces tot en met de inschrijving van de scheiding

Wij begeleiden jullie van chaos naar overzicht met inzicht!

Het stappenplan:

1. De kennismaking

Een van onze mediators wordt jullie vaste aanspreekpersoon. Wij schetsen samen een beeld van jullie huidige en toekomstige situatie. Nadat de mediator een beeld heeft van wat jullie samen hebben opgebouwd, weet de mediator welk proces jullie gaan doorlopen. Dat proces vertaalt de mediator naar een structuur, die in de scheiding wordt aanhouden. Een structuur die jullie als scheidend stel de nodige houvast en overzicht biedt.

2. Tijdens het proces

Wat breng de mediator tijdens jullie proces:

 • Het in kaart brengen van wat er tussen jullie verdeeld moet worden. Waarna jullie hier verdere beslissingen over kunnen nemen tijdens de verdeling.
 • Het verstrekken van de juiste informatie om samen tot overwogen keuzes te komen.
 • Het geven van handvatten om een persoonlijke begroting te maken voor een nieuwe woonsituatie.
 • Het brengen van inzicht in mogelijkheden omtrent jullie (nieuwe) woonsituatie. Dit doet een onafhankelijk adviseur bij ons aan tafel. 
 • Het begeleiden naar passende zorgafspraken tussen ouders voor hun kinderen.
 • Het vertalen van jullie wensen naar officiële afspraken op papier.
 • Het laten toetsen van deze afspraken door de huisadvocaat en waar nodig door een financieel adviseur.

3. De documenten zijn klaar

Als de afspraken op papier staan, zorgt de mediator ervoor dat de stukken via de huisadvocaat van Goed uit elkaar gaan naar de rechtbank gaan, waarna de scheiding ingeschreven wordt.

Bij samenwoners kan het ouderschapsplan ook door de rechtbank bekrachtigd worden. Let wel, dit is een optie maar dit is niet verplicht.