..wonen

Scheiden & wonen

Jullie hebben beiden behoefte aan een gezonde woonoplossing na de scheiding. Om hier een keuze in te maken, moet het volgende bekend zijn:

  • Wat is jullie wens met jullie huidige woning?
  • Kan / wil een van beiden blijven wonen? Is dat haalbaar?
  • Welke woonwens heeft de ander?

Ik begeleid jullie om deze vragen te beantwoorden.

Contact opnemen

Wonen na de scheiding

Jullie hebben beiden behoefte aan een gezonde woonomgeving na de scheiding. Of je wilt huren of kopen, bepaalt ieder voor zichzelf. Wel is het zo, dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning lang zijn. Om samen beslissingen te kunnen nemen in jullie woonoplossingen, schuift er tijdens het proces een adviseur aan. Na dat gesprek, weten jullie beide of kopen haalbaar is. Als jullie beiden weten wat er wel en niet kan, kan er vaak snel geschakeld worden naar concrete afspraken.

Tip

Jullie kunnen in overleg afspraken maken waardoor er twee woonwensen mogelijk worden. Laat je tijdens het gehele proces goed voorlichten door een financieel adviseur. Tijdens mijn proces, biedt in deze mogelijkheid kosteloos aan.

Bij scheiden, wonen en financiën, is het belangrijk om overzicht en inzicht te hebben. Aan tafel maken jullie afspraken over wie wat opvraagt of uitzoekt en wanneer dit gereed is. Alleen zo kunnen jullie keuzes maken die werken voor alle betrokken partijen.


Inge Verschuur Scheidingsbemiddelaar en mediator

Voor als je een scheidingsbemiddelaar zoekt, die jullie woonwensen en de haalbaarheid daarvan in kaart brengt.