Na feestdagen een piek in aantal relatiebreuken

Kerstboom afbeeldingen, beelden en stockfoto's - iStock
Foto IStock

Net als de zomervakantie is de Kerstvakantie een periode, waarin veel relaties stoppen. Met betrekking tot relaties lijkt de Kerstvakantie daarbij als katalysator te werken in het maken van keuzes. Zit het goed, dan wordt de relatie in de vakantie beter. Loopt de relatie niet lekker, dan kan de vakantie dit onder een vergrootglas leggen, die kan leiden tot het beëindigen van de relatie. Dat merken wij als mediator elk jaar weer in de hoeveelheid toenemende kennismakingen dat eind januari begint.

Twee piekmomenten voor scheidingen

Uit een onderzoek naar de piekmomenten in echtscheidingsaanvragen, blijkt dat er twee pieken zijn namelijk de maanden januari en september. Dus net na de Kerstvakantie en na de zomervakantie. Opvallend bij de zomervakantie is dat in de zomermaanden zelf de minste echtscheidingen worden aangevraagd. Bij een meivakantie van twee weken, zien we tegenwoordig een piek in het aantal scheidingen ontstaan. Dus een langere tijd samen doorbrengen, is een katalysator in het beëindigen van relaties.

Stellen vertrekken vaak met de hoop dat een Kerstvakantie, op een skipiste in Frankrijk of Oostenrijk, de relatie een nieuwe impuls zal geven. Geen stress van het werk en alle tijd voor elkaar. Helaas pakt dit vaak toch compleet anders uit en blijkt dat de relatie op is en dus niet meer te redden is.

Kinderen en scheiden

Jaarlijks besluiten meer dan 30.000 stellen om te gaan scheiden en daarbij zijn zo’n 70.000 kinderen betrokken. Als een mediator vroegtijdig wordt betrokken bij een scheiding is de kans groter dat de scheiding in goed overleg wordt afgerond en dat er een ouderschapsplan wordt gemaakt waar beide ouders zich in kunnen vinden.

Bij een scheiding komen veel emoties vrij, door in een zo vroeg mogelijk stadium bij een mediator aan te kloppen kan voorkomen worden dat de scheiding uitloopt tot een vechtscheiding. Een vechtscheiding is voor alle partijen niet gewenst, zeker niet bij de start van een nieuw jaar. Gelukkig zijn er genoeg stellen die op tijd de weg weten te vinden, vandaar dat januari één van de twee piekmomenten is.

Praktische zaken vragen om financiële expertise

Herman Finkers zei ooit: ‘liefde is mooi maar het moet wel betaalbaar blijven’. Andersom geldt hetzelfde, als de liefde weg is moet het nog steeds betaalbaar blijven. Hier wordt niet als eerste aan gedacht maar een financieel adviseur heeft hier veel kennis over, denk hierbij aan kennis over vermogen, eigenwoningschuld, pensioen en een nieuw huwelijksvermogensrecht. Een financieel adviseur kan helpen bij het uitwerken en oplossen van financiële gevolgen die de scheiding met zich meebrengt.

Daarom dus mediation met een financieel adviseur

Goed uit elkaar gaan heeft als doel dat stellen in scheiding het oude hoofdstuk goed kunnen afsluiten, zodat ze kunnen beginnen aan hun nieuwe hoofdstuk. Alles wordt goed en eerlijk verdeeld zodat partijen los van elkaar ook echt opnieuw kunnen starten. Het uitnodigen van een expert is hierbij van belang, veel van de puzzelstukken zijn bij de financieel adviseur bekend, dit maakt het makkelijker om oplossingen te vinden en dat geeft rust en overzicht.

Mocht je dit lezen en is bij jou de keuze van uit elkaar gaan ook gemaakt? Wacht dan niet te lang en maak een afspraak met onze mediator. Wij helpen jullie graag.

Corona en jullie relatie staat onder druk, wat nu?

In coronatijd merk ik dat veel scheidingswensen maar ook de hulpvraag om de relatie goed te krijgen, uitgesteld worden. Het gevolg is dat er thuis veel spanning en stress is en dat is voor het hele gezin ongezond. Een sneer hier, een sneer daar en zelfs huisdieren trekken zich terug omdat de spanning hen te veel wordt. Hoe heftig is dat?

Goed voorbeeld zijn

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders, onbewust. Zij weten niet beter: zo heb je een relatie! Dus later zullen zij dit onbewust geleerde, in de praktijk toepassen. De vraag die dan rijst, is hoe kunnen zij zelf een gelukkige relatie hebben als zij jullie voorbeeld gaan volgen? Dit kan en moet echt anders. Hulp vragen is een kracht en hoe mooi is het, dat geleerde lessen van ouders een voorbeeld zijn voor de kinderen?

Ongelukkige tijd betekent niet dat de relatie voorbij is

Dat de relatie nu niet lekker loopt, betekent echter niet dat de relatie voorbij moet zijn. Sterker nog: hoe meer woordenwisselingen er zijn, hoe groter de kans, dat jullie liefde er nog is maar dat er een gemis is in de relatie. Ik voel me niet gezien en gehoord, dat is vaak de onderliggende behoefte. En daarvoor kan ik als relatie-mediator juist handvatten aangeven. En zo’n traject duurt niet lang: in 3-5 sessies ontdekken of jullie of jullie er nog zijn? En zijn jullie er onverhoopt toch niet, dan weten jullie dat je de juiste keuze maakt om elkaar los te laten. Want rust is goud waard, in elk gezin.

Zitten jullie in een dergelijk pakket en willen jullie de negatieve sfeer doorbreken? Maak een afspraak en kom aan tafel. Hoe de toekomst eruit moet zien, zien jullie al snel. Of dat nou samen of apart is, de rust kan terugkomen.

Veel succes,

Inge Verschuur

De autoverzekering duurder na de scheiding?

Het zal je maar gebeuren,  jij bent al jaren de hoofdbestuurder van jullie auto, jij hebt al die schadevrije jaren opgebouwd, maar na je scheiding gaan deze naar je ex omdat deze als verzekeringsnemer op de polis staat. In het convenant staat niks opgenomen, dus de verzekeraar werkt nergens aan mee….. en voor jou gaat de premie voor dezelfde autoverzekering ineens met €600 per jaar omhoog. En dat geld kon je nou net niet missen, maar auto ook niet.

Kon dit anders? Vaak wel. Maak afspraken over de schadevrije jaren in het convenant. Check voor de scheiding wie de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder op de polis is en laat dat aanpassen als dat niet juist vermeld staat.

Gelukkig bied ik mijn klanten altijd een gesprek aan met assurantieadviseurs uit mijn netwerk. Ik zou wensen dat iedereen dat aanbod aanneemt, want dat kan hen veel geld schelen. Het aanbod doe ik altijd. Na een scheiding moet de broekriem aan dus elke euro is er 1.

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie dat alles besproken wordt? Neem dan contact op voor een afspraak en voorkom wat Karin overkwam na haar scheiding:

https://www.ad.nl/geld/karin-schrok-zich-te-pletter-na-haar-scheiding-600-euro-extra-kwijt-aan-autoverzekering~a1d2158a/

Mediation in Coronatijd

Inmiddels leven we al zo’n tien maanden met het Coronavirus. Het virus dat zo razendsnel om zich heen greep en grijpt, dat onze regering de oproep heeft gedaan om zo veel als mogelijk thuis te werken. En dat heeft invloed op de je gemoedstoestand. We hebben allemaal een korter lontje, kunnen minder hebben van onszelf en de ander. En een conflict is dan zo ontstaan, denk aan woorden met je partner, je kind, je buren, je collega, je vrienden of familieleden. Juist nu is communicatie belangrijker dan ooit. En hoe jammer is het, als de relatie definitief kapot gemaakt wordt, terwijl vaak 1 of 2 sessies met een mediator de oplossing kunnen zijn!

Online of toch een fysieke afspraak

Door corona wil niet iedereen fysiek een afspraak. Dan is beeldbellen een oplossing en Diana is dan de mediator die jullie gesprek begeleidt. Maar het blijft uiteraard ook mogelijk om een fysieke afspraak in te plannen. Die afspraak vindt plaats op een van onze kantoren, waarbij we ons aan de richtlijnen van het RIVM houden:

 • we schudden geen handen
 • we houden 1,5 meter afstand tijdens het gesprek
 • we maken met elkaar de afspraak dat we de afspraak verplaatsen op het moment dat een van ons koortsklachten heeft en/of niest of hoest

Verspeel geen relatie

Verspeel geen enkele relatie en kom op tijd aan tafel. Wij zijn onafhankelijke procesbegeleiders en als beide partijen in gesprek willen, is er vaak de wil om er samen uit te komen.

Mediation en uit elkaar gaan

Een mediator is een onafhankelijke derde die de bemiddelaar is tussen de partijen. De rol van de mediator is beperkt tot het begeleiden van het mediation proces. Op inhoudsniveau blijven de partijen zelf de baas in het conflict en zal de bemiddelaar zich daar niet mee bemoeien. 

Bij de vraag wat doet een mediator, is het goed om te kijken welke taken de mediator op zich neemt:

 • Aanbrengen gespreksstructuur
 • Bewaken voortgang en procedure
 • Alle partijen aan het woord laten
 • Feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen in kaart (laten) brengen
 • Ruimte kweken voor wederzijds begrip
 • Oplossingsgericht handelen
 • Vaststellingsovereenkomst opstellen

Taak 1: aanbrengen gespreksstructuur

Als een conflict hoog oploopt, raakt de communicatie vaak verstoord. De mediator brengt de communicatie weer op gang, bijvoorbeeld door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en door het aanbieden van andere invalshoeken, die kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Taak 2: Bewaken voortgang en procedure

Een belangrijke rol van de mediator is het in de gaten houden van de voortgang van het mediation-proces. Het doel van mediation is om op een snelle en efficiënte wijze tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ook let de mediator er op dat de afspraken uit de mediationovereenkomst worden nagekomen.

Taak 3: Alle partijen aan het woord laten

In een conflictsituatie komt het vaak voor dat partijen het idee hebben dat ze niet gehoord worden. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen en dat de spreektijd eerlijk wordt verdeeld.

Taak 4: Feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen in kaart (laten) brengen.

Een soepele mediation is erbij gebaat als alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Conflicterende partijen blijven vaak in hun eigen emoties en standpunten hangen; de mediator zorgt ervoor dat de aandacht in plaats daarvan wordt verschoven naar de onderliggende belangen van beide partijen. Door deze in hun context te plaatsen en aan de feiten te koppelen, wordt de ruimte zichtbaar waarbinnen het conflict kan worden opgelost. Het in kaart brengen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met alle partijen, en is een belangrijk onderdeel van het mediation-proces.

Taak 5: Ruimte kweken voor wederzijds begrip

Als de partijen onder deskundige en neutrale begeleiding met elkaar aan tafel gaan, ontstaat er ruimte om naar de achtergrond van elkaars standpunten en emoties te luisteren. Waarom is de andere partij precies boos? Welk belang heeft de ander in deze kwestie? Hierdoor groeit het wederzijds begrip.

Taak 6: Oplossingsgericht handelen

Een andere rol van de mediator is het in kaart brengen van de verschillende opties om het conflict te beëindigen. De verschillende opties worden op vrijblijvende manier met elkaar besproken. Het doel van mediation is niet het vinden van een oplossing waar alle partijen volledig enthousiast over zijn; dat komt helaas zelden voor. Het doel is een oplossing vinden die de belangen van de verschillende partijen op aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak 7: Vaststellingsovereenkomst/convenant opstellen

Als de partijen tot een bevredigende oplossing zijn gekomen wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst/convenant. Hierin zetten de partijen uiteen aan welke afspraken ze zich zullen gaan houden, en welke eventuele vervolgstappen ze gaan nemen. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst/convenant vormt de afronding van het mediation-proces.

Aanvullende werkzaamheden:

 • Als taak hoort tevens het voeren van een overdraagbaar archief per dossier.
 • Het aanvragen en declareren van toevoegingen bij de RVR.
 • Om de aansluitingen bij MfN en RVR te behouden, zal de mediator voldoen aan de punten die opgelegd worden vanuit de instellingen.
 • In geval van een scheiding, zal de mediator de stukken laten indienen via de huisadvocaat.

Samenvattend:

Wat doet een mediator is dus vooral te omschrijven met een begeleidende en bemiddelende rol op zich nemen. Zij bemoeit zich niet persoonlijk met de inhoud van het conflict. In plaats daarvan zal de mediator te allen tijde een neutrale positie innemen als bemiddelaar.

Wel of niet uit elkaar? Wat betekent de uitspraak: ‘Ik wil niet meer’?

Er is ooit onderzoek gedaan naar de periode waarin de meeste uitspraken gedaan worden, dat 1 van de partijen niet meer verder wil met de relatie. Ondanks het feit, dat de meeste scheidingen na de zomervakantie in werking gezet worden, vinden de meeste aankondigingen plaats eind oktober van elk jaar. Verrassend eigenlijk, je zou verwachten dat dit dan in of voor de zomervakantie zou zijn maar niets is minder waar, aldus de onderzoekers.

Hoe kan dat?

Vaak spreekt degene die niet verder wil, niet de woorden uit, dat deze wil scheiden. Nee, zoals het nu gaat tussen ons, dat wil ik niet meer. En zo beginnen de sessies bij de relatietherapeut of relatiecoach. Want voor je de stekker eruit trekt, wil je eerst zeker weten, dat jullie er echt niet meer zijn (niet meer samen verder kunnen). Deze processen duren ergens tussen de 3 en 12 maanden. Een groot deel van de stellen redt het, maar helaas gaat ook een groot deel van de relaties stuk. En die komen dan uiteindelijk bij mij aan tafel terecht.

Wel of niet uit elkaar?

Wat maakt dat de therapie niet alle relaties kan redden? Wat ik begrijp van mijn klanten, is dat het te lang duurt, voordat er handvatten komen, om de negatieve spiraal te doorbreken. Stellen lopen in het nu tegen iets aan. Maar in therapie wordt er vaak eerst uitgebreid stilgestaan bij: hoe was het vroeger tussen jullie? Hoe ging dat vroeger bij jullie ouders? En de veel gehoorde opdracht: Ga samen leuke dingen doen. Leuke dingen doen? Als je in deze fase bent beland, liggen alle woorden onder een vergrootglas! Dat hebben stellen vaak zelf niet in de gaten en dit gaat van kwaad tot erger. Wat nou leuke dingen doen? Het is niet gezellig want de spontaniteit is weg en beiden zijn jullie op je hoede. In dit traject heb je gewoonweg handvatten nodig om weer leuke dingen te kunnen doen.

Wat kan relatiemediation betekenen?

In relatiemediation bespreken we de zaken waar jullie in het nu tegen aan lopen. Daar krijgen jullie direct handvatten en inzichten in. En natuurlijk huiswerk om de nieuwe inzichten in te kunnen bedden in jullie relatie. Niet eerst uren naar het verleden kijken. Nee, wat speelt er vandaag? Hoe kan je dat patroon doorbreken en waar komt dit eigenlijk vandaan. Je voelt direct de ontspanning omdat je inzicht krijgt en erkenning op de oorsprong. En door de pasklare handvatten, kunnen jullie weer met elkaar in gesprek. En dat geeft hoop en ruimte voor hoe het ook kan: het gevoel van samen, omzetten in samen leuke activiteiten ondernemen. Kortom: relatiemediation zorgt ervoor dat je snel weer met elkaar in gesprek kunt.

Zitten jullie in een vergelijkbare situatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met Inge en beoordeel of relatiemediation jullie verder kan helpen.

Preventieve mediation

Vind je dat nu niet lastig om de hele dag met conflicten bezig te zijn, is een vraag die me met enige regelmaat wordt gesteld. Ik reageer dan vrijwel altijd met de reactie dat mediation ook heel goed als preventief middel kan worden ingezet. Dat heet preventieve mediation. Deze vorm van mediation heeft als doel het maken van afspraken ter voorkoming van een conflict en/of het maken van afspraken waardoor een toekomstig conflict zich eenvoudiger laat oplossen.  

Waarom horen we er niet vaker over?
Voorkomen is beter dan genezen. Het is een wijdverbreid gezegde en we kennen het allemaal. Aan de mediationtafel hoor ik regelmatig de verzuchting: “Als we dat toch eens eerder hadden geweten, dan hadden we het anders gedaan” of de vraag  “Waarom heeft niemand ons er op gewezen dat het verstandiger was geweest als we hier eerder met elkaar over hadden nagedacht en zaken hadden vastgelegd”. Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel erg simpel. Het ligt niet in onze aard om na te denken over mogelijke problemen op een moment dat die er helemaal niet zijn. Bovendien zijn we zuinig aangelegd. Immers, waarom zouden we geld investeren in iets waar we op voorhand van denken het nooit nodig te hebben?

Toepasbaar bij het aangaan van een samenleving, huwelijk of geregistreerd partnerschap
Jaarlijks gaan zo’n 30.000 mensen uit elkaar. Het merendeel van deze groep heeft geen of geen volledig beeld van wat de gevolgen zijn van het uit elkaar gaan. Dat geldt, helaas, ook voor een groot deel van de mensen die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, partnerschapsvoorwaarden hebben opgesteld of een samenlevingsovereenkomst hebben. De meesten weten niet meer wat ze precies hebben afgesproken of wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de gemaakte afspraken. Ook voor de groep die er na 1 januari 2018 voor heeft gekozen in gemeenschap van goederen te trouwen, is er door een wetswijziging het nodige veranderd. Waar het voor die wetswijziging zo was dat alle bezittingen en schulden door het huwelijk gemeenschappelijk werden, is dat nu niet meer zo. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen je voorhuwelijkse vermogen en hetgeen daarna verkregen wordt. Het is dus ook voor deze mensen van belang dat je voorafgaand aan het huwelijk goed in kaart brengt wat van de een is en wat van de ander.

Welke afspraken maak je bij preventieve mediation?
Preventieve mediation vindt bij voorkeur plaats voordat een samenleving wordt geformaliseerd door een huwelijk of een andersoortig contract. Het kan uiteraard ook op een later moment. Tijdens preventieve mediation worden mensen niet alleen voorgelicht over hoe de wet- en regelgeving er op dat moment uit ziet en wat belangrijk is om vast te leggen. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan het uitspreken van verwachtingen over en weer. Dat kan zijn ten aanzien van de balans tussen werk en privé, maar ook over het maken van carrière en het krijgen van kinderen of het besteden van geld. Als jullie willen, leggen we jullie gedachten hierover vast.


Wil je meer weten over preventieve mediation? Aarzel dan niet om een gratis en vrijblijvende afspraak in te plannen.

Scheiden met kinderen

Kinderen scheiden niet van ouders, de ouders gaan uit elkaar. Ouders zullen altijd “een wij” blijven als het om de opvoeding van hun kinderen gaat. Veel ouders realiseren zich dit onvoldoende. Ouders blijven ouders, ook al zijn ze als geliefden niet meer samen. En daar gaat het vaak mis. Het blijven jullie kinderen en kinderen hebben de behoefte dat jullie in die hoedanigheid, als ouders met elkaar blijven opvoeden.

Jouw vader en jouw moeder versus wij als jouw ouders

“Je vader zegt dit, je moeder doet dat….”. Nee, dat is niet zoals het moet gaan. “Wij hebben dit afgesproken en zo gaan wij dat doen”; dat is krachtig en de juiste houding. Op deze manier weten kinderen dat hun ouders samen ouders zijn. Uiteindelijk realiseren de kinderen zich hierdoor dat er niet met hun ouders te sollen valt, laat staan dat de ouders tegen elkaar uit te spelen zijn.

Samenwerken als ouders biedt voordelen

Samenwerken als ouders biedt voordelen. Wanneer je af en toe een stap elkaars richting op zet, dan zal je merken dat je elkaar op den duur meer gaat gunnen en dat je samen naar oplossingen zoekt in plaats van voet bij stuk te houden. De ene keer geef je wat en de andere keer krijg je wat. Als dat gevoelsmatig in balans is, kan er vaak meer en geeft het ook vertrouwen in elkaars ouderschap. Natuurlijk betekent samenwerken ook dat je soms iets afspreekt wat je emotioneel niet wil, maar wat beter is voor de kinderen. Dat is niet altijd makkelijk, want het hoofd en het hart willen soms iets anders. En dat is oké.

Beide ouders zijn oké

Beide ouders zijn oké, dat klopt. Soms is het gedrag van de andere ouder lastig, maar hij of zij ís zijn of haar gedrag niet. Als mens is deze ouder oké. Kinderen identificeren zich met beide ouders en wanneer je negatief praat over een eigenschap of gedraging van de andere ouder, kan een kind zich hierdoor ook afgewezen voelen. Dat moet je niet doen dus. Realiseer je dat je als ouder beide oké bent, maar dat je het oneens kunt zijn met andermans keuze of gedraging. Ga op zo’n moment in gesprek en realiseer je dat jij de ander niet kan veranderen. Je kan alleen veranderen hoe je hier zelf mee omgaat. Daar zit de oplossing.

Kinderen houden van beide ouders

Kinderen houden van beide ouders en hebben jullie beiden nodig. Geef een kind de kans om van jullie beiden te houden. Intuïtief weet een kind dat hij/zij uit jullie beiden voortkomt en dus iets van beider eigenschappen meekrijgt. Laat het kind voelen dat hij/zij oké is en dat de andere ouder ook oké is. Alleen zo is een kind gelukkig en krijgt het een stevige bodem door het ontwikkelen van eigenwaarde en identiteit. En daarvoor heeft elk kind toch echt een goed contact met beide ouders nodig.

Hartelijke groet, Inge

Door boos te blijven op je ex, blijf je verbonden aan je ex.

Door boos te zijn op je ex, blijf je verbonden met je ex. Die uitspraak, kwam binnen. Hoe zit dat dan? Door steeds aandacht te geven aan wat je ex jou aandoet, hou je je ex juist vast. Zo blijft je ex deel uitmaken van het heden. En je ex hoort in je verleden en daarvoor is loslaten, wat je eigenlijk zou moeten (willen) doen, de enige oplossing. Klinkt zo logisch maar in de praktijk is dat voor velen lastig om te doen.

Door boos te blijven op je ex, hou je je ex in je leven.

Door boos te blijven op je ex, hou je je ex juist in je leven. En voor je gevoel is dat juist niet wat je wilt bereiken. Je ex heeft je gekwetst en iemand die je kwetst, wil je toch niet in je leven houden? En wat maakt, dat velen van ons, zo boos blijven op hun ex? Zou het kunnen zijn, dat je op deze manier (onbewust) verbonden wilt blijven met je ex? Met andere woorden: is het boos zijn op onze ex, een uiting van vasthouden in plaats van loslaten? Met andere woorden: is boos blijven op je ex, eigenlijk gebaseerd op de liefde die je nog steeds voelt voor je ex?

Loslaten is lastig

Blijven hangen in het verleden, levert je dus eigenlijk het tegenovergesteld op, dan wat je wilt bereiken: een nieuw gelukkig leven opbouwen. En wie heb je daar nou het meeste mee? Je ex: nee! Jezelf: ja! Loslaten is niet makkelijk en soms heb je niet eens in de gaten dat je je ex zelf in je leven houdt. Je straft eigenlijk jezelf en dat kan niet de bedoeling zijn.

Merk jij dat je de boosheid richting je ex niet kunt loslaten? Ga eens met een coach of mediator in gesprek. Ik weet zeker dat je inzichten opdoet en het nieuwe leven sneller gaat beginnen.

Veel succes!

Met hartelijke groet,

Inge Verschuur