Wat betekent de tijd van nu, voor jullie omgangsregeling?

Coronavirus hier, coronavirus daar, om gek van te worden. De pers staat er bol van en hoe zorg je dan voor het recht van de kinderen: recht op de liefde, verzorging en opvoeding van beide ouders?

Zorgen en angst gaan door je heen. Je hoofd slaat op hol. Wat als je eigen gezondheid zwak is en de kinderen moeten bij jou zijn? Wat als je je zorgen maakt over de hygiëne bij je ex en de kinderen gaan straks naar je ex toe? Wat te doen? Kinderen hebben tenslotte recht op beide ouders maar wat nou als…..

Ga in gesprek

Angsten en zorgen zijn logisch. Zonder overleg keuzes maken over waar de kinderen zijn, kan niet. Maak bespreekbaar wat er door je heen gaat. Weet dat angsten en zorgen erbij horen en dat de andere ouder deze ook heeft (misschien op andere vlakken, maar ze zijn er). Niemand wil in het ziekenhuis belanden, en dat geldt ook voor jullie kinderen en hun gezondheid. Ouders moeten hierin samen hun verantwoordelijkheid nemen, maar kunnen ieder wel een andere kijk hebben op wat het beste is.

Als de andere ouder je zorgen en angsten niet kent, kan deze niet meedenken in oplossingen. Stel je kwetsbaar op en probeer oplossingen te vinden die niet standaard zijn. Deze tijd is niet standaard en vraagt om flexibele en tijdelijke oplossingen.

Kijk niet te ver vooruit

Als het om tijdelijke afspraken gaat, maak dan ook tijdelijke afspraken. Iets wat werkt op een zondag, kan de woensdag erna alweer niet meer uitvoerbaar zijn. Momenteel verandert alles in een rap tempo. De overheid heeft invloed op jouw keuzes, dus weten wij niet hoe het leven er morgen uit ziet.

Wees beiden flexibel en denk met elkaar mee. Vraag door en oordeel niet. Jouw waarheid kan een bepaalde lading voor de andere ouder bevatten. Schiet niet in ergernis of verdediging, maar vraag vooral door.

Structuur aanhouden

Kinderen gedijen goed met een vaste structuur. Maar in deze tijden is het aanhouden van die vaste structuur, lastig. Vraag ook eens aan de kinderen wat zij zouden willen. Hoe zien zij het en luisteren daar ook naar. Kinderen hebben soms hele fijne oplossingen waar wij volwassen zelf niet aan denken.

Wat nou als er straks een totale lockdown komt? Hoe zorg je ervoor dat de kinderen de andere ouder ook zien? Kinderen maken zich zorgen als zij de andere ouder niet zien dus vindt een oplossing als het hierover gaat. Beeldbellen bijvoorbeeld, elke dag even de andere ouder zien geeft rust omdat ze weten dat het goed gaat!

Verdeel de zorgtaken zo dat beide ouders genoeg energie houden om deze tijd door te komen. Trek niet alles naar je toe of laat niet alles bij de andere partij liggen. Het is in jullie belang dat beide ouders gezond en gelukkig zijn. Want jullie kinderen zijn hierin van beide ouders afhankelijk! Dus steun elkaar in deze rare tijden en wees flexibel en denk met elkaar mee.

Kosten die anders zijn

Hoe ga je om met de verandering van deze tijd, kosten die soms meer bij de ene ouder komen te liggen doordat deze meer zorg draagt of omdat thuis zitten ook meer geld kost (eten, snoep, gas en elektrisch). Maak dat bespreekbaar. Ook als het inkomen ineens weg valt, hoe gaan jullie nu met alle kosten om? Ga in gesprek en dwing geen beslissingen af. Vraag bedenktijd. Of kom met een tegenvoorstel (ergens in het midden?).

Geen afspraken maken is een echte no go!

Zonder afspraken te maken, zaken anders doen, is een echte nog go! Bovendien is dat geen goed ouderschap nog een goed voorbeeld. Kinderen hebben recht op beide ouders dus laat dat zien door in overleg te treden met de andere ouder. Tenslotte weten 2 meer dan 1 en samen ben je sterk (er)!

Veel succes!