De invloed van Corona op alimentatie afspraken

Heeft het Coronavirus eigenlijk invloed op de alimentatieafspraken, ja, dat kan zeker het geval zijn. Het Coronavirus is voor een aantal mensen direct van invloed op hun inkomen, dat geldt voor zowel werknemers als zelfstandigen. Denk aan verminderende omzet en werktijdverkorting. De overheid heeft dan wel een aantal regelingen getroffen om de terugval voor een stuk te compenseren, maar als je inkomen, ondanks deze regelingen lager is dan op het moment waarop het inkomen is berekend, dan is dat een reden om de huidige afspraken inzake alimentatie aan te passen.

Wat zegt de wet hierover?

De overheid heeft in de wet geregeld, dat wijziging van omstandigheden (zoals wijziging van inkomen) reden is om de alimentatie te herzien. Bij verlaging van inkomen moet het gaan om een ‘’onvrijwillige verlaging’’. Dus een verlaging van inkomen als gevolg van het Coronavirus, valt hieronder.

Wat betekent dit?

  1. De alimentatiebetaler heeft nu een lager inkomen met als gevolg dat de alimentatie omlaag gaat. Dat geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie.
  2. De alimentatieontvanger heeft een lager inkomen wat kan betekenen dat de alimentatie omhoog gaat. Dat is alleen het geval als er voldoende draagkracht is aan de zijde van de alimentatiebetaler.

Maximale draagkracht en jusvergelijking

Van belang bij het uiteindelijk alimentatiebedrag is of de eerdere alimentatie was bepaald op basis van de maximale draagkracht en/of een jusvergelijking. Een (her)berekening kan uitsluitsel geven over het nieuwe bedrag. Is er namelijk geen draagkracht, dan is er geen ruimte om meer te betalen door de alimentatiebetaler.

Per wanneer gaat het nieuwe bedrag aan alimentatie in?

De ingangsdatum van het nieuwe bedrag is vaak de datum waarop de initiatiefnemer de ex-partner er van op de hoogte heeft gebracht dat het alimentatiebedrag dient te worden herzien in verband met de wijziging in inkomsten. In overleg kunnen jullie hier samen afspraken over maken, samen of met een mediator.

Kom je er samen niet uit, dat kan je het beste een advocaat inschakelen om je te laten bijstaan.

Wat gebeurt er als mijn inkomen weer hoger wordt?

Zodra het inkomen weer stijgt, kan de alimentatie weer worden gewijzigd. Dat kan in overleg, middels een nieuwe berekening die voor jullie gemaakt wordt of middels een gesprek bij een mediator. Als je er samen onverhoopt niet uitkomt, neem dan een advocaat in de hand.

Maar de snelste en beste weg, is in overleg.

Veel succes, Inge