Wat zit er wel en niet in de kinderalimentatie?

Veel stellen hebben woorden over wat er wel en wat er niet betaald moet worden uit de kinderalimentatie. Ik zie dat ook aan tafel gebeuren en gelukkig kan ik deze gesprekken begeleiden zodat partijen naar afspraken toe gaan. Nu is er ook jurisprudentie over dit onderwerp. De rechtbank in Den Bosch heeft de volgende uitspraak gedaan:

‘Een enuntiatieve (niet-limitatieve opsomming) opsomming van kosten (zoals schoolkosten, behalen rijbewijs, sporten etc.) die door partijen naar verhouding van draagkracht moeten worden gedragen, betreffen geen uitzonderlijke kosten, maar zijn te beschouwen als kosten die zijn begrepen in de tabel “kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling van kinderalimentatie” (opgemaakt in samenwerking met het NIBUD)’.

Afbeelding van Markus Distelrath via Pixabay

Hiermee zegt de rechtbank dus dat in principe alle kosten vallen in de kinderalimentatie. Behoudens de kosten waarvan partijen afspreken dat deze kosten er niet in zitten. Zou dit stellen rust geven? Ik hoop het maar. Want als geld tussen ouders in gaat staan, is er geen ruimte voor hun kinderen. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

Maak dus goede afspraken over wat er wel en niet uit de kinderalimentatie betaald wordt, dat voorkomt ruzie.

Hartelijke groet,
Inge Verschuur