Indexatie 2021 is 3%

Ieder jaar wordt, indien partijen dat hebben afgesproken, het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Het percentage voor de alimentatie indexering 2021 is 16 oktober jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Dit conform de beschikking (nr. 3052992) van de Minister voor Rechtsbescherming uit 2021.

Het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2021 worden verhoogd, is vastgesteld op drie (3%). En mochten jullie daar samen niet uitkomen, maak gerust een afspraak bij mij aan tafel zodat ik jullie gesprek kan begeleiden.

Hartelijke groet,

Inge Verschuur