Sommige financiële stukken waren lastig

Sommige financiële stukken waren lastig te volgen. En bepaalde afspraken waren niet duidelijk of werden niet uitgevoerd zoals afgesproken of verwacht. Er was meer wat we zelf nog moesten regelen dan dat er bij aanvang geschetst werd. Het gedeelte over de kinderen was goed en duidelijk.