Preventieve mediation

Vind je dat nu niet lastig om de hele dag met conflicten bezig te zijn, is een vraag die me met enige regelmaat wordt gesteld. Ik reageer dan vrijwel altijd met de reactie dat mediation ook heel goed als preventief middel kan worden ingezet. Dat heet preventieve mediation. Deze vorm van mediation heeft als doel het maken van afspraken ter voorkoming van een conflict en/of het maken van afspraken waardoor een toekomstig conflict zich eenvoudiger laat oplossen.  

Waarom horen we er niet vaker over?
Voorkomen is beter dan genezen. Het is een wijdverbreid gezegde en we kennen het allemaal. Aan de mediationtafel hoor ik regelmatig de verzuchting: “Als we dat toch eens eerder hadden geweten, dan hadden we het anders gedaan” of de vraag  “Waarom heeft niemand ons er op gewezen dat het verstandiger was geweest als we hier eerder met elkaar over hadden nagedacht en zaken hadden vastgelegd”. Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel erg simpel. Het ligt niet in onze aard om na te denken over mogelijke problemen op een moment dat die er helemaal niet zijn. Bovendien zijn we zuinig aangelegd. Immers, waarom zouden we geld investeren in iets waar we op voorhand van denken het nooit nodig te hebben?

Toepasbaar bij het aangaan van een samenleving, huwelijk of geregistreerd partnerschap
Jaarlijks gaan zo’n 30.000 mensen uit elkaar. Het merendeel van deze groep heeft geen of geen volledig beeld van wat de gevolgen zijn van het uit elkaar gaan. Dat geldt, helaas, ook voor een groot deel van de mensen die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, partnerschapsvoorwaarden hebben opgesteld of een samenlevingsovereenkomst hebben. De meesten weten niet meer wat ze precies hebben afgesproken of wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de gemaakte afspraken. Ook voor de groep die er na 1 januari 2018 voor heeft gekozen in gemeenschap van goederen te trouwen, is er door een wetswijziging het nodige veranderd. Waar het voor die wetswijziging zo was dat alle bezittingen en schulden door het huwelijk gemeenschappelijk werden, is dat nu niet meer zo. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen je voorhuwelijkse vermogen en hetgeen daarna verkregen wordt. Het is dus ook voor deze mensen van belang dat je voorafgaand aan het huwelijk goed in kaart brengt wat van de een is en wat van de ander.

Welke afspraken maak je bij preventieve mediation?
Preventieve mediation vindt bij voorkeur plaats voordat een samenleving wordt geformaliseerd door een huwelijk of een andersoortig contract. Het kan uiteraard ook op een later moment. Tijdens preventieve mediation worden mensen niet alleen voorgelicht over hoe de wet- en regelgeving er op dat moment uit ziet en wat belangrijk is om vast te leggen. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan het uitspreken van verwachtingen over en weer. Dat kan zijn ten aanzien van de balans tussen werk en privé, maar ook over het maken van carrière en het krijgen van kinderen of het besteden van geld. Als jullie willen, leggen we jullie gedachten hierover vast.


Wil je meer weten over preventieve mediation? Aarzel dan niet om een gratis en vrijblijvende afspraak in te plannen.