Wat nou als een ouder na de scheiding overlijdt?

Je moet er niet aan denken maar het kan gebeuren: de andere ouder van jullie kind komt te overlijden voordat het kind zelfstandig is. Het verdriet van jullie kind is natuurlijk vreselijk en hartverscheurend. Maar voor jou als achterblijvende ouder, verandert er gelijk ook veel! Naast de rouwbegeleiding van jullie kind, sta jij er ineens financieel alleen voor, en kinderen kosten nou eenmaal geld. Alle kosten komen vanaf het moment van overlijden op jouw schouders terecht. Red je dat financieel wel?

Wat kosten kinderen eigenlijk?

Het Nibud geeft aan dat bij een gemiddeld inkomen een kind in de fase tot en met de basisschool (0-12 jaar) ruim € 50.000 kost. In de jaren van de middelbare school (12-18 jaar) komt daar een kleine € 30.000 bij. Totaal kost een kind dus al snel € 80.000. En dan hebben wij het dus maar niet over de fase dat het kind gaat studeren.

Voorkomen is beter dan genezen

Veel ouders willen daar niet aan denken, laat staan over praten maar als je bovenstaande cijfers ziet, dan is het geen overbodige luxe om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten totdat een kind financieel voor zichzelf kan zorgen. En dat gesprek begint eigenlijk altijd bij de mediator aan tafel. Er zijn soms wat voorzieningen die gaan uitkeren bij overlijden. Sommige pensioenfondsen keren een bruto jaarbedrag uit aan elk kind, vaak tot 18 jaar, soms tot 21 jaar. Maar van die bedragen kunnen vaak geen studies betaald worden of het onderhoud van een kind van betaald worden.

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie dit voor zijn? Ga een gesprek aan met de assurantieadviseur en voorkom dat een van jullie achterblijft met (veel te) hoge lasten bij overlijden.

Een overlijden van een ouder is een vreselijke ervaring. Hoe fijn is het, als je dan in ieder geval ervoor kan zorgen, dat de kinderen het financieel goed hebben bij de achterblijvende ouder als jij er zelf niet meer bent?

Tips:

Zonder iets vast te leggen, zijn kinderen meestal de erfgenaam van de overleden ouder. Dit geld uit de erfenis is voor de kinderen maar het vermogen wordt bij het vermogen van de achterblijvende ouder opgeteld, zolang een kind minderjarig is. Hierdoor mist die ouder wellicht bijdragen vanuit de overheid en weet dat deze ouder niet kan beschikken over het geld uit de erfenis.

&

Let goed op, dat de achterblijvende ouder de begunstigde is van de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering. Als je al samenleeft met een nieuwe partner, check altijd of de begunstigde wel de andere ouder van jullie kinderen is.